• Regulamin

Multisklep Grzegorz Żywek 
05-850 Pogroszew Kolonia ul.Nowowiejska 109

NIP 5341019664

REGON 011420848

tel.782740165

e-mail multisklep2@gmail.com

 

Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość - regulamin.

Spis treści:
I. Postanowienia Ogólne
II. Przedmiot Sprzedaży
III. Realizacja zamówienia
IV. Dostawa
V. Zwroty, Prawo do odstąpienia od umowy (+formularz zwrotu)
VI. Reklamacje (+ formularz reklamacyjny)
VII Instrukcja odbioru przesyłki

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 

------------------------------------------------------

Treść Regulaminu:

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez Multisklep Grzegorz Żywek pod adresem WWW Multisklep24.pl
2. Kupującym, klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podająca w zamówieniu swoje dane potrzebne do zrealizowania transakcji.
3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów zobowiązuje się do zapoznania regulaminu. 

Polityka przetwarzania danych osobowych i Polityka Prywatności są integralną częścią regulaminu sklepu


II. Przedmiot Sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego Multisklep24.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portali Allegro, tablicach ogłoszeniowych.
2. Wszystkie produkty oferowane przez sprzedawcę Multisklep  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszelkie inne produkty będą miały stosowną wyraźną informacje w opisie produktu.
3. Ceny oferowanych produktów są cenami brutto zawierają podatek VAT.  Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki. Ceny są wyrażone w walucie Polskie złote. 
4. Serwis Multisklep24.pl dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach.
5. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
- przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) na podstawie zamówienia lub faktury proforma;

- za pobraniem, przy odbiorze przesyłki płatne u kuriera;
- poprzez serwis PayU - po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu przelew24;

- przelewem natychmiastowym dostępnym poprzez sklep shoper - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.” 

- poprzez serwis PayPal – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu PayPal

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.” 

 

6. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej, jednocześnie akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Multisklep do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT, jak i za podanie błędnego adresu wysyłki.
8. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną. W praktyce do każdej przesyłki dołączamy paragon lub fakturę, oraz na życzenie klienta wysyłamy ten dokument mailem, każdy klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Multisklep traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
9. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci karty płatniczej lub karty kredytowej, za pośrednictwem systemu Paypal, Platnosci.pl, Paczkomatów Inpost, płatności za pobraniem i innych wyszczególnionych w zamówieniu. Multisklep może doliczyć opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych kosztów transakcji, liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub produktów. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję kartą płatniczą lub kredytową jest każdorazowo wyszczególniona.
10. Ceny towarów zawierają koszt gospodarowania odpadami KGO.

III. Realizacja zamówienia

1. Dokonując transakcji w serwisie Multisklep24.pl Klient zobowiązuje się każdorazowo do akceptacji regulaminu i zgadza się z obowiązkiem zapłaty za towar wraz z wyszczególnionymi każdorazowo kosztami logistycznymi.
2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy), nie jest konieczna rejestracja. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość: 
- dokonywania zakupów w sklepie internetowym Multisklep24.pl;
- jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów;
- jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach;
3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
- wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Multisklep  i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy  przez Sprzedającego;
- informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy Multisklep24.pl;
- akceptuje postanowienia Regulaminu;
- może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach;
6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, i nie jest konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony  przy pierwszym logowaniu  po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się  poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy Klient nie zarejestrowany, jednorazowy, powinien za każdym razem zapoznać się z treścią regulaminu.
8. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu.
9. Zmiany Regulaminu  wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej dmtarde.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych  zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. 
10. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym należy kliknąć wybrany produkt/y wejść do koszyka i dokonać zamówienia.
11. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 14dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane. 
12. Towar z dmtrade.pl można zamówić także poprzez nasz serwis telefoniczny podając prawidłowe dane wysyłkowe i fakturowe lub mailowo podeślemy wtedy proformę/zamówienie - dane dostępne w dziale kontakt.

Czas realizacji zamówienia po zaskięgowaniu środków na naszym rachunku bankowym lub w przypadku uzyskania pozytywnej autoryzacji przy płatnościach kartą lub za pomocą serwisów Blue Media, payU, PayPal następuje z reguły w ten sam dzień roboczy zamówienie złożone do godziny 13.00. Max. czas realizacji zamówienia może się przedłużyć do 14 dni ale w przypadku większych opóźnień będzimy się z Państwem niezwłocznie kontaktować na wskazany numer telefonu lub mail.


IV. Dostawa.

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym Multisklep24.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i na terenie UE po obliczeniu kosztów dostawy, w pozostałych przypadkach prosimy o indywidualny kontakt.
2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej i wybranej podczas etapu składania zamówienia.
3. Klient może także odebrać zamówiony sprzęt w siedzibie firmy lub w naszym sklepie stacjonarnym po uprzednim uprzedzeniu telefonicznym lub mailowym, abyśmy mogli przygotować towar do sprzedaży i odbioru.
4. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik dostępny w trakcie wyboru zamówienia.
5. W przypadku przejściowej niemożności świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta. Klient ma prawo nieprzyjęcia tego świadczenia oraz możliwość odstąpienia od umowy wraz ze zwrotem rzeczy.
6. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody z firmą kurierską dostarczającą produkt, oraz zgłosić to Sprzedającemu. Firmy kurierskie mają 7 dni na spisanie protokołu szkody, ale każdą przesyłkę należy sprawdzić w momencie odbioru lub podpisać odbiór "odebrano bez sprawdzania zawartości"
8. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 1-2 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki np. wypełniając formularz w dziale „Kontakt” (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy

 V. Prawo do odstąpienia od umowy - Zwroty

1. Klient, konsument, który zawarł umowę na odległość (np. przez Internet), może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną multisklep2@gmail.com wraz z podpisem. Pomocny wzór oświadczenia dostępny w dziale Reklamacje lub poniżej. Zaleca się dostarczyć oświadczenie wraz z towarem lub dostarczy towar niezwłocznie po przysłaniu oświadczenia. Termin 14-sto dniowy, liczymy od dnia wydania rzeczy i dostarczenia oświadczenia.

2. Przy zwrocie produktów prosimy pamiętać aby zachować ich stan w jakim były wydane i stan ich opakowania w sposób nienaruszony, gdyż  w przypadku naruszenia wyglądu i właściwości produktów Sprzedawca może pomniejszyć zwrot o koszt zapłaty za zmniejszenie wartości towaru. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. 
Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. 
3. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.
4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
5. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponosi konsument - klient. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt. 1-7 przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).  Nie prowadzimy sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

Zwrot środków odbywa się w ciągu kilku dni tą samą metodą co płatność - najlepiej wskazać w formularzu zwrotu rachunek bankowy. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot narachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego."].


Towar kupiony może być także wymieniony na inny w ciągu 14 dni.
Uwaga! Prawo od odstąpienia od umowy dotyczy konsumentów, ale nie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Jednakże dopuszczamy różne opcje zadowolenia klienta, które uzgodnione zostaną indywidualnie.Zwrot dokonujemy na adres :

Multisklep Grzegorz Żywek 
05-850 Pogroszew Kolonia ul.Nowowiejska 109

 

VI. Reklamacje

1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej, gdy nie są zrozumiałe procedury reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił  formularz znajdujący się na stronie internetowej w dziale Reklamacje (lub poniżej) co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie opisał uszkodzenie i podał swoje dane kontaktowe. Poprawnie złożona reklamacja pisemna powinna zawierać co najmniej imię nazwisko, adres i sposób kontaktu z kupującym, datę zwarcia Umowy - kopia dowodu zakupu, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego i wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację i podpis - najlepiej wypełnić formularz reklamacyjny.
4. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
6. Odbiór reklamowanego sprzętu następuję wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
7. Reklamowany sprzęt w siedzibie firmy należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w siedzibie Sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
8. Reklamowany sprzęt należy dostarczyć wysyłkowo lub osobiście na adres Sprzedającego (miejsca zakupu) najlepiej najtańszą paczką pocztową, my odeślemy go na koszt firmy Multisklep w celu szybszej naprawy zaleca się bezpośrednio dostarczyć towar na adres w karcie gwarancyjnej wraz z opisem usterki i kopią dowodu zakupu.
9. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827)..
10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“. 
Firma Multisklep będzie rozpatrywała każdorazowo indywidualnie czy godzi się na takie załatwienie sprawy - informacje te podamy podczas ewentualnej odpowiedzi na nie uznaną reklamację.

Reklamacje wysyłamy na adres 

Multisklep Grzegorz Żywek 
05-850 Pogroszew Kolonia ul.Nowowiejska 109

VII Instrukcja odbioru przesyłki

 1.  Najistotniejsze informacje – jak bezpiecznie odebrać przesyłkę:
 2.  Podczas uszkodzenia przesyłki w transporcie:
 1. Sprawdzić dokładnie stan opakowania zewnętrznego:
 • Czy opakowanie nie jest uszkodzone, przedarte, wgniecione, przedziurawione, zamoczone, itp.
 • Czy taśmy zabezpieczające przesyłkę nie są poprzerywane, poprzecinane, itp.
 1. Jeśli wszystko jest w porządku, należy podpisać list przewozowy. W przypadku, gdy wybrano płatność „za pobraniem” należy przekazać kurierowi odpowiednią kwotę.
 2. Odebrać przesyłkę i otworzyć ją w obecności kuriera. Gdyby kurier odmówił oczekiwania nanieś na podpisywanym wcześniej liście przewozowym informację „Przyjęto bez weryfikacji stanu przesyłki, jak również jej zawartości”.
 3. Sprawdzić czy dostawa jest kompletna (zgodna ze specyfikacją zamówienia - faktura lub paragon), a produkty nie uszkodzone.
 1. Jeśli wygląd zewnętrzny paczki, stan produktów lub stan ilościowy wzbudza Państwa zastrzeżenia, sporządź protokół szkody w obecności kuriera. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki w momencie odbioru może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia reklamacji (roszczeń) Klienta (Odbiorcy) z tytułu uszkodzenia czy też ubytku zawartości w transporcie.
 2. Gdyby kurier odmówił oczekiwania na weryfikację stanu opakowania zewnętrznego lub zawartości należy poinformować go, że w przypadku uszkodzenia bądź niezgodności zawartości przesyłki względem zamówienia, będzie musiał przyjechać ponownie w celu spisania protokołu szkody. Firma kurierska ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody z odbiorcą przesyłki w terminie 7 dni od jej doręczenia.
 3. Jeśli przesyłka wzbudziła Państwa zastrzeżenia już po odjeździe kuriera należy niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta firmy kurierskiej doręczającej przesyłkę – w celu zgłoszenia interwencji. Należy uprzednio przygotować numer dostarczanej przesyłki. Po sporządzeniu interwencji otrzymają Państwo numer zgłoszenia wraz z przewidywanym terminem wizyty kuriera, celem sporządzenia protokołu szkody.
 4. Protokół szkody – należy pamiętać, aby:
 • wypełnić wszystkie pola zgodnie ze stanem faktycznym,
 • sprawdź kuriera w szczególności w zakresie sposobu zabezpieczenia i opisu uszkodzeń,
 • zachować oryginał protokołu dla siebie.

O każdym zastrzeżeniu w stosunku do stanu opakowania lub zawartości przesyłki powiadom nas najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.

 

W przypadku nie zrozumienia przysługujących Państwu praw informujemy, iż firma Multisklep działa zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i ustawami.
Spełniamy wszelkie normy i standardy, więcej na: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

 
 • Sklep zamknięty